โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

ธุรการ

ฝ่ายธุรการ

งานธุรการ

นายนิรัตน์  จันทร์เที่ยง

นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์

นางเกษร  นิติลียานนท์

น.ส.ยุภาพรรณ  รักษ์ยศ

น.ส.จินตนา  บุญเนตร

น.ส.ยลพัชร์  เมฆเจริญทรัพย์

นางอำภา  คำเสน

งานบุคลากร

นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์

น.ส.กิตติมา  จั่นมา

นางทิวา  นันท์ตา

น.ส.ธนพร  อินทรพรโสภิต

น.ส.กชวรา  โฆษิตานนท์

นางนุจรี  คล้ายนก

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843