โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

วิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

น.ส.กิตติมา  จั่นมา

นางกฤติกา  แดซมสีม่วง

นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์

นายอานนท์  เจริญสุข

นางทิวา  นันท์ตา

น.ส.รุศดา  บุญปัญญา

นายชัยวัฒน์  สัตยาธนวัฒน์

น.ส.ชญานันท์  ธัญชนวรรธน์

นายโชคชัย  ชัยประเสริฐ

น.ส.กชวรา  โฆษิตานนท์

น.ส.ประวิง  สุขเมือง

นางอัธยา  วิขิตรศิลป์

น.ส.อารยา  ณ ลำพูน

น.ส.ภัทราภรณ์  ใจคำ

นาฃนันท์นภัส  มุ่งมาตร

นายกิตติพงษ์  ฟากเซ

นางกจีพัชร  มารอด 

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843